You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Сегодня в Москве

Сегодня в Москве
Сегодня в Москве [s'evod'n'ya v maskv'e] - today in Moscow

сегодня [sivòdn'a]


Сегодня вечером я угощаю. [sivòdnya vèchiram ya ugashhàyu]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga, Architecture

26.10.2016

Первая книга Джеймса Гвотни

Первая книга Джеймса Гвотни
Первая книга Джеймса Гвотни никак не раскупалась. Писатель дал объявление в газету: "Молодой красивый миллионер хотел бы познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги Джеймса Гвотни". Весь тираж был раскуплен за сутки.

The first book of James Gwartney was not popular. The writer gave an ad in newspaper: "a Young handsome millionaire would like to meet a girl that resembles the heroine of the book of James Gwartney". The entire edition was sold out within a day.
26.10.2016

Московский Кремль

Московский Кремль
Московский Кремль - это самая большая в мире средневековая крепость из всех сохранившихся до наших дней. Подлинная длина кремлёвских стен - 2235 метров.

The Moscow Kremlin is the biggest medieval fortress of all extant. The true length of the Kremlin walls is 2235 meters.
Từ khóa: Architecture
23.10.2016

Москва в объятиях мрачной ночи

Москва в объятиях мрачной ночи
Москва в объятиях мрачной ночи [maskva v ab''yat'iyakh mrachnoj nochi] - Moscow in the arms of grim night
Từ khóa: Architecture
21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
19.10.2016

Уютная Красная площадь

Уютная Красная площадь
Уютная Красная площадь в осенних тонах [uyutnaya krasnaya ploshhat' v asenikh tanakh] - Cozy Red Square in autumn colors
Từ khóa: Architecture
19.10.2016

Ты в порядке?

Ты в порядке?
Ты в порядке? [ty f par'yatke] - Are you ok?
Я работаю над этим [ya rabotayu nad eht'im] - I'm working on it
18.10.2016

Ну тогда сделайте как я. Соврите

Ну тогда сделайте как я. Соврите
Вы очаровательны [vy acharavat'el'ny] - You are adorable
Увы, не могу сказать о Вас того же [uvy, ne magu skazat' a vas tavo zhe] - Alas, I can not say the same about you
Ну тогда сделайте как я. Соврите [nu tagda sd'elajt'e kak ya. Savr'it'e] - Well then, do as I do. Tell lies

(c) Марк Твен/Mark Twain
14.10.2016

Большая Дмитровcкая улица

Большая Дмитровcкая улица
Улица Большая Дмитровка, Москва, Россия
Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow, Russia
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này