You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Love phrases

Love phrases
влюбиться в кого-либо [vlyubìt'sya v kavò-libo] - to fall in love with someone 
встречаться с кем-либо [vstrechàt'sya s kèm-libo] - to date someone
сходить с ума по кому-либо [skhodìt' s umà po kamù-libo] - to have a crush on someone
ладить с кем-либо [làdit' s kèm-libo] - to hit it off with someone
считать кого-либо привлекательным [schitàt' kagò-libo privlekàtel'nym] - to consider someone attractive 
влюбиться по уши [vlyubìt'sya pòushi] - to fall in love head over hills
иметь слабость к кому-либо [imèt' slàbost' k komù-libo] - to have a soft spot for someone
украсть чьё-то сердце [ukràst' ch'yò-to sèrtse] - to steal someone's heart
быть созданными друг для друга [byt' sòzdannymi drug dlya drùga] - to be made for each other
положить глаз на кого-либо [polozhìt' glaz na kavò-libo] - to have eyes for smb.
вести беспорядочную жизнь [vestì besporyàdochnuyu zhizn'] - to play the field
иметь роман [imet' romàn]- to have an affair
подростковая любовь [podrastkòvaya lyubòv'] - puppy love
любить каждую частичку кого-либо [lyubìt' kàzhduyu chastìchku kavò-libo] - to love someone to bits
бегать за женщиной - за мужчиной [bègat' za zhènshhinoj - za mushhìnoj] - to chase after
потерять голову от любви к кому-либо [poteryàt' gòlavu ot lyubvì k kamù-libo] - to lose one's heart to smb.
идеально подходить друг другу [ideàl'no padkhadìt' drug drùgu]- a match made in heaven
я люблю тебя [ya lyublyù tebyà] - I love you

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
19.10.2016

Ты в порядке?

Ты в порядке?
Ты в порядке? [ty f par'yatke] - Are you ok?
Я работаю над этим [ya rabotayu nad eht'im] - I'm working on it
18.10.2016

Ну тогда сделайте как я. Соврите

Ну тогда сделайте как я. Соврите
Вы очаровательны [vy acharavat'el'ny] - You are adorable
Увы, не могу сказать о Вас того же [uvy, ne magu skazat' a vas tavo zhe] - Alas, I can not say the same about you
Ну тогда сделайте как я. Соврите [nu tagda sd'elajt'e kak ya. Savr'it'e] - Well then, do as I do. Tell lies

(c) Марк Твен/Mark Twain
13.10.2016

Доброе утро

Доброе утро
11.10.2016

Я купил однушку

Я купил однушку
Сюрприз! [s'urpr'is] - Surprise!

Я купил однушку! [ya kup'il adnushku] - I bought "однушку"(one room flat)!

А надо было двушку! [a nada byla dvushku] - And now it is necessary to buy "двушку"(two room flat)!
08.10.2016

Я тут подумала

Я тут подумала
Я тут подумала, что мы завтра могли бы заняться кое-чем диким [ya tut padumala, chto my zaftra magl'i by zan'yatsya koe-chem d'ik'im] - I'm thinking that tomorrow we could do something wild

Ты хочешь увидеть зверя, да? [ty khochish' uv'id'et' zv'er'a, da?] - You want to see the beast, huh?

Просто улыбнись и маши [prosta ulybn'is' i mashi] - Just smile and wave
07.10.2016

Встречаю первые октябрьские холода

Встречаю первые октябрьские холода
Встречаю первые октябрьские холода
[fstr'ichayu p'ervye akt'abr'skie khalada]
I'm meeting the first cold weather of October
07.10.2016

Осень

Осень
Осень. Время основательно утеплиться.
[osin' vr'em'a asnavat'el'na ut'epl'it'sya]
Autumn. It's time to warm up thoroughly.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này