You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

В бассейне

В бассейне
В бассейне / At the swimming pool:


Где можно оставить личные вещи? [gde mòzhna astàvit' lìchnyje vèshi]

Từ khóa: Bể bơi

Những tin tức khác với chủ đề này: Bể bơi

18.02.2016

Бассейн

Бассейн

Здесь есть баня? [zdes' jest' bànya]Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
19.01.2016

Бассейн

Бассейн
Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
14.12.2015

Бассейн

Бассейн


Здесь есть баня? [zdes' jest' bànya]


Другие фразы на тему "Бассейн"
Other phrases for the topic "Swimming pool"
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
28.10.2015

В бассейн

В бассейн
Собираетесь в бассейн? Going to a swimming pool?
Выучи выражения: Learn some vocabulary:

Где можно оставить личные вещи? [gde mòzhna astàvit' lìchnyje vèshi]Другие фразы на эту тему
Other phrases for this topic
http://www.ruspeach.com/phrases/223/
Từ khóa: Bể bơi
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này