You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

С добрым утром!

С добрым утром!
С добрым утром, Москва!* - Good morning, Moscow!

* Ещё один способ пожелать "Доброе утро". One more way to say "Доброе утро".

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thông thạo tiếng Nga

27.10.2016

Осень у Байкала

Осень у Байкала
Осень у Байкала, Иркутская область, Россия.
Autumn near Lake Baikal, Irkutsk region, Russia
26.10.2016

Первая книга Джеймса Гвотни

Первая книга Джеймса Гвотни
Первая книга Джеймса Гвотни никак не раскупалась. Писатель дал объявление в газету: "Молодой красивый миллионер хотел бы познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги Джеймса Гвотни". Весь тираж был раскуплен за сутки.

The first book of James Gwartney was not popular. The writer gave an ad in newspaper: "a Young handsome millionaire would like to meet a girl that resembles the heroine of the book of James Gwartney". The entire edition was sold out within a day.
21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
19.10.2016

Ты в порядке?

Ты в порядке?
Ты в порядке? [ty f par'yatke] - Are you ok?
Я работаю над этим [ya rabotayu nad eht'im] - I'm working on it
18.10.2016

Ну тогда сделайте как я. Соврите

Ну тогда сделайте как я. Соврите
Вы очаровательны [vy acharavat'el'ny] - You are adorable
Увы, не могу сказать о Вас того же [uvy, ne magu skazat' a vas tavo zhe] - Alas, I can not say the same about you
Ну тогда сделайте как я. Соврите [nu tagda sd'elajt'e kak ya. Savr'it'e] - Well then, do as I do. Tell lies

(c) Марк Твен/Mark Twain
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
13.10.2016

Доброе утро

Доброе утро
11.10.2016

Я купил однушку

Я купил однушку
Сюрприз! [s'urpr'is] - Surprise!

Я купил однушку! [ya kup'il adnushku] - I bought "однушку"(one room flat)!

А надо было двушку! [a nada byla dvushku] - And now it is necessary to buy "двушку"(two room flat)!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này