You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Нервы

Нервы
нервный [nèrvnyj]


злой [zlòj]

гнев [gnef]

Я нервный [ya nèrvnyj]
Từ khóa: Emotions

Những tin tức khác với chủ đề này: Emotions

21.10.2016

Cамое прекрасное из всех чувств

Cамое прекрасное из всех чувств
Скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств
[skuchat' pa kamu-ta - samae pr'ekrasnae is fs'ekh grusnykh chustf]
Miss someone - the most beautiful of all sad feelings
Từ khóa: Emotions
21.09.2016

Влюбленность помогает

Влюбленность помогает
Влюбленность может вызвать успокаивающее влияние на тело и ум, также помогает восстановить нервную систему и улучшить память влюбленного.

Falling in love can induce a calming effect on the body and mind, also helps to restore the nervous system and improve memory of the lover.Я нервный [ya nèrvnyj]

любовь [l'ubòf']
Từ khóa: Emotions
06.07.2016

Лето, я люблю тебя

Лето, я люблю тебя
Лето, я люблю тебя! [leta ya l'ubl'ù tib'à] - Summer, I love you!

Я люблю тебя. [ya l'ubl'ù tib'à]
Từ khóa: Emotions
29.09.2016

Безразличность

Безразличность
Безразличность [bizrazlichnost'] - indifferent
Từ khóa: Động vật, Emotions
26.11.2015

Мечтать

Мечтать
мечтать [michtàt']


я мечтаю об этом [ya mechtàyu ob èhtom]

ты мечтаешь [ty mechtàjesh]

он/она мечтает [on/ona mechtàjet]


мы мечтаем [my mechtàjem]

вы мечтаете [vy mechtàjete]

они мечтают [onì mechtàyut]
Từ khóa: Emotions
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này