quay lại
Olga Yermishkina
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: yermishkina@gmail.com
  • Skype: yermishkina

Ngôn ngữ thứ hai:


Olga Yermishkina

I am a Russian language teacher. I give group and individual lessons, in person and by Skype.

 

I am a native speaker of Russian with 10+ years of teaching experience.

 

I create unique programs for different students' needs including survival travelling language, business language, professional language and, of course, studying for fun.


Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này