quay lại
Anna
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: sla9399383@aol.com
  • Skype: Russian.teacher1
  • Адрес (www): USA, New York

Ngôn ngữ thứ hai:


Anna

Your Russian Teacher. Russian for Foreigners via Skype. For everyone who wants to speak Russian correctly and understand all.

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này