quay lại
Guliko

Ngôn ngữ thứ hai:


Guliko

I'm a native speaker of Russian language, currently living in Tbilisi (GMT +4). I am a professionally qualified educational specialist, furthermore I hold a certificate in teaching Russian as a Foreign Language from the Moscow State University.

I can teach you Russian online wherever you live.

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này