quay lại
Olena Kuchaba
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: olena.kuchaba@gmail.com
  • Skype: olena.kuchaba

Ngôn ngữ thứ hai:


Olena Kuchaba

Hello!
My name is Olena. I am a native speaker of Ukrainian and Russian languages. Graduated from Ternopil Pedagogical University.
Let me help you to explore beautiful Slavic languages!

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này