любовь


Tercüme: sevgi/aşk
Transliterasyon: [l'ubòf']

Söz bölüğü: Существительное
Cinslik: Женский
Sayı: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный любовь -
Родительный любви -
Дательный любви -
Винительный любовь -
Творительный любовью -
Предложный о любви -

Kullanım örnekleri

Всеми нашими поступками движет либо любовь, либо ее недостаток. [Vsèmi nàshimi pastùpkami dvìzhit lìba lyubòf',lìba jèyo nidastàtak] - Faaliyetlerimiz, ya aşk ya aşk sıkıntısı ile harekete getirilir.
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Bazıları, aşk para karşılığında alınabilir söylediğine tutumun ne?
Любовь не имеет возраста. [lyubòf' ni imèit vòzrasta] - Aşkın yaşı yoktur.
подростковая любовь [padrastkòvaya l'ubòf']
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Bir insanı üç şey mutlu eder. Bunlar: aşk, enteresan bir iş ve seyahat olanaklarıdır. © İvan BuninRus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.