You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Иван


Tercüme: İvan
Transliterasyon: [ivàn]

Kullanım örnekleri

Алексей учится в институте. Иван тоже учится в институте. [Аliksèj ùchitsa v institùti. Ivàn tòzhe ùchitsa v institùti] - Aleksey enstitüde öğreniyor. İvan da enstitüde öğreniyor.
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Bir insanı üç şey mutlu eder. Bunlar: aşk, enteresan bir iş ve seyahat olanaklarıdır. © İvan Bunin
Я иду в клуб. Иван тоже идёт в клуб. [Ya idù v klup. Ivàn tòzhe idyòt v klup] - Ben kulübe gidiyorum. İvan da kulübe gidiyor.Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.