Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Сайлюгемский национальный парк

Сайлюгемский Национальный Парк был создан в Республике Алтай (Россия) в 2010 году для сохранения и воспроизводства редких видов животных и раститений, занесённых в Красную книгу РФ. Парк находится на границе России и Монголии. На территории этого парка развит экологический туризм.

Saylyugemsky National Park was created in Altai Republic (Russia) in 2010 for preservation and reproduction of the rare species of animals and flora included in the Red List of Russian Federation. The park is located on border of Russia and Mongolia. In the territory of this park ecological tourism is developed.

туризм
[turizm]
граница
[granìtsa]
Ετικέτες: Ταξίδια, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ταξίδια, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία