Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Мульчирование

Мульчирование - это поверхностное покрытие почвы му́льчей для её защиты и улучшения свойств. Функцию мульчи могут выполнять самые разнообразные материалы: ткань, агроволокно, полиэтилен, сосновые шишки, сосновая кора, опилки, высушенная трава. Мульчирование является одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья растений. Мульча часто помогает избавиться от сорняков и выполняет функции декора.

Mulching is a superficial covering of the soil with a mulch for its protection and improvement of its properties. The most various materials can carry out function of a mulch: fabric, agrofibre, polyethylene, pine cones, pine bark, sawdust, dried-up grass. Mulching is one of the most effective ways of maintenance of health of plants. The mulch often helps to get rid of weeds and carries out functions of a decor.
Ετικέτες: Φύση, Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση, Inventions

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία