Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Дагестанский заповедник

Дагестанский заповедник расположен в Республике Дагестан (Россия). Он был основан 9 января 1987 года. Это место зимовок перелётных птиц. Здесь водятся пеликаны, фламинго, султанская курица и другие птицы, а также несколько видов рыбы, черепахи.

The Dagestan reserve is located in the Republic of Dagestan (Russia). It was created on January 9, 1987. This is a place of winterings of migratory birds. Pelicans, flamingo, sultan chicken and other birds, and also several species of fish, turtles live here.

курица
[kuritsa]
черепаха
[chiripàkha]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία