Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Как пройти

на улице
[na ùlitse]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Пройдите мимо супермаркета и затем поверните направо.
[prajdìte mimà supermàrketa i zatèm pavernìte napràva]
На первом повороте поверните налево.
[na pèrvam pavaròte pavernìte nalèva]
Идите прямо до…
[idìti pr'àma do...]
Вы увидите его прямо за зданием.
[vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem]
Поверните налево.
[pavernìte nalèva]
Ετικέτες: Στο δρόμο

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο δρόμο

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Ετικέτες: Στο δρόμο
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Ετικέτες: Στο δρόμο
Арбат - это самая туристическая улица Москвы. Она как магнит притягивает туристов. Это одна из самых старых улиц столицы, а также важная московская достопримечательность. С 1986 года эта улица является полностью пешеходной. Здесь выступают уличные артисты, рисуют шаржи художники, продаются картины и русские сувениры.

Arbat is the most touristic street of Moscow. It attracts tourists as a magnet. It is one of the oldest streets of the capital, and also important Moscow sight. Since 1986 this street is completely for pedestrians. Here are the street actors, artists draw cartoons, pictures and the Russian souvenirs are on sale.

художник
[khudozhnik]
улица
[ùlitsa]
турист
[turist]
сувенир
[suvenir]
здесь
[sdès']
достопримечательность
[dostoprimechatel'nost']
столица
[stalitsa]
картина
[kartìna]
Ετικέτες: Ρωσία, Στο δρόμο
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία