Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Фотограф - тяжёлая работа

Фотограф - тяжёлая работа. - To be a photographer is hard work.

маскироваться
[maskiravàtsa]
лебедь
[lèbit']
фотограф
[fatògraf]
фотографировать
[fotagrafìravat']

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα, Δουλειά, Ψυχαγωγία, Ομιλούμενα ρωσικά, Χόμπι

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Шолоицкуинтли известная также как мексиканская голая собака - это самая древняя порода собак в мире. Родиной этих собак является Мексика. На своей родине они являются национальным достоянием. В древние времена собаки этой породы играли важную роль в религии и культовых обрядах. Эти собаки редко вызывают аллергию. Они не имеют запаха и блох. Шолоицкуинтли занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самая древняя порода собак и как млекопитающие с самой высокой температурой тела на Земле.

Sholoitskuintli also known as Mexican hairless dog is the most ancient breed of dog in the world. The homeland of these dogs is Mexico. On their homeland they are national property. In ancient times dogs of this breed played an important role in religion and cult ceremonies. These dogs seldom cause an allergy. They have no smell and fleas. Sholoitskuintli are included in the Guinness Book of Records as the most ancient breed of dog and as mammals with the most high body temperature on Earth.

Мексика
[mèksika]
температура
[timpiratura]
религия
[rilìgiya]
древний
[drevnij]
Ετικέτες: Ζώα
Серенгети - это порода кошек, которая появилась в 1994 году в США. Ее создателем стал Карен Саузман. Она хотела создать кошку похожую на севрала - хищное животное из семейства кошачьих. Серенгети имеют дружелюбный и мягкий характер. Они активные и компанейские.

Serengeti is a cat breed which has appeared in 1994 in the USA. Karen Sauzman became her creator. She wanted to create a cat similar to a sevral - a predatory animal from the cat family. Serengeti have friendly and gentle character. They are active and sociable.

характер
[kharakter]
создать
[sazdat`]
похож
[pakhozh]
мягкий
[m'àkhkij]
животное
[zhivotnoe]
дружелюбный
[druzhilyùbnyj]
Ετικέτες: Ζώα
Муди - это венгерская пастушья порода собак. Собаки этой породы очень отважные и энергичные. Они могут управлять большими стадами. Эти собаки также подходят для охоты на кабанов. Муди могут быть отличными охранниками и собаками-компаньонами. Их используют для обнаружения наркотиков и в спасательных службах. Муди — очень древняя порода, которая появилась в Венгрии в девятнадцатом веке.

Mudi is a Hungarian shepherd dog breed. Dogs of this breed are very brave and vigorous. They can control big herds. These dogs are also suitable for hunting for boars. Mudi can be excellent security guards and dogs partners. They are used for detection of drugs and in rescue services. Mudi is a very ancient breed which appeared in Hungary in the nineteenth century.

охранник
[akhrànnik]
энергичный
[ehnergichnyj]
собака
[sabàka]
отлично
[atlichno]
древний
[drevnij]
девятнадцать
[devyatnadtsat`]
Ετικέτες: Ζώα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία