Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Ночь, улица, фонарь..

Стихотворение русского поэта А.Блока на стене одного из домов города Лейден, Нидерланды.
A poem of a Russian poet A.Blok written on the wall of a house in Leiden, Netherlands.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

[Noch, ùlitsah, fanàr, apt'èkah,
Bissm`yslinnyj i tùsklyj svet.
Zhivì jish'ò khot' chètvirt' vèka -
Vs'ò bùdit tak. iskhòda n'eht.

Umr'òsh – nachn'òsh ap'àt snachàhlah,
I paftarìtsah vs'òh, kak vstahr':
Noch, lidinàyah r'ab kanàla,
Apt'èkah, ùlitsah, fanàr]

Night, street and streetlight, drugstore,
The purposeless, half-dim, drab light.
For all the use live on a quarter century –
Nothing will change. There’s no way out.

You’ll die – and start all over, live twice,
Everything repeats itself, just as it was:
Night, the canal’s rippled icy surface,
The drugstore, the street, and streetlight.

10 October 1912
Ετικέτες: Ποίημα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ποίημα

ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free
свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Ετικέτες: Ποίημα
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Ετικέτες: Ποίημα
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Ετικέτες: Ποίημα
Листья падают

вниз, вниз,
желтые и коричневые
листья падают
над городом.


The leaves are falling

down, down
yellow and brown
the leaves are falling
over the town.
Ετικέτες: Ποίημα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία