Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Знакомство

Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их?
[shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ]

Чем Вы интересуетесь?
[Chem Vy intirisùitis']
Я люблю путешествовать.
[ya l'ubl'ù putishèstvavat']
Пойдём танцевать?
[pajd'òm tantsivàt']

Другие фразы для знакомства
Other phrases for acquaintance
https://www.ruspeach.com/phrases/?section=188
Ετικέτες: Γνωριμία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γνωριμία

Я спасу тебя, моя принцесса! [ya spasu t'eb'a, maya pr'intsesa] - I'll save you my Princess!

Теперь мы друзья навеки! [tiper' my druz'ya nav'eki] - Now we are friends forever!

Друзья? [druz'ya] - Friends?

Она твоя, ты победил [ana tvaya, ty pab'edil] - It's yours, you won
Можно пригласить вас на танец? - Can I ask you to a dance?

приглашать на танец - ask to a dance
приглашать
[priglashàt']
Дружите ли вы с алкоголем? Are you friends with alcohol?
Нет, не дружу. Но связь поддерживаю. - No, we are not friends. But we keep in touch.

дружить [druzhìt’] - to be friends
дружба
[drùzhba]
поддерживать связь [paddèrzhivat’ sv’às’] - keep in touch
быть знакомым с чем-либо
[b`yt' znakòmym s chèm-liba]
друг
[drùk]
знакомство
[znakòmstva]
Ετικέτες: Γνωριμία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία