Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Сервиз

чашка
[chàshka]
чайник
[chàjnik]
чайная ложка
[chàjnaya lòshka]
чашка и блюдечко (десерт)
[chàshka i blyùdichka (disèrt)]

Другую кухонную утварь узнай тут
Other kitchen utensils learn here
www.ruspeach.com/en/phrases/204/
Ετικέτες: Στο σπίτι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο σπίτι

Рогожка - это ткань с шахматным плетением нити, которая используется для мягкой мебели. Эта ткань идеально гармонирует с такими стилями интерьера, как прованс и кантри. Рогожка является благородной и качественной тканью с отличными техническими характеристиками.

Gunny is a fabric with chess weaving of thread which is used for upholstered furniture. This fabric is ideally in harmony with such interior styles as Provence and country. Gunny is noble and qualitative fabric with excellent technical characteristics.

отлично
[atlichno]
мебель
[mebil`]
технический
[tekhnicheskij]
Ετικέτες: Στο σπίτι, Inventions
Мне срочно нужен такой коврик [mne srochna nuzhen takoj kovrik] - I urgently need this Mat


Это срочно!
[èhto sròchno]
нужен
[nuzhen]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Ετικέτες: Στο σπίτι, Emotions
Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Ετικέτες: Στο σπίτι
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία