Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Родня должна быть подальше

"Нормальный человек должен жить один... На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая и муж. Но если вместе в одну квартиру — дурдом."

Жириновский В.В.

"Normal person must live alone... At distance relatives are good, and wife is good and husband is good. But if together to one apartment — it`s a madhouse".

Zhirinovsky V.V.

Владимир Вольфович Жириновский - российский политический деятель знаменитый во всем мире своими скандальными высказываниями и поведением, основатель Либерально-демократической партии России, а также член Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Vladimir Volfovich Zhirinovsky - Russian politician well-known around the world by his scandalous statements and behaviour, founder of Liberal Democratic Party of Russia, and also member of Parliamentary assembly of the Council of Europe.


родственники
[ròtstviniki]
жена
[zhinà]
Ετικέτες: Quotes

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Quotes

Никогда не бойся начать всё сначала [nikagda ni bojs'a nachat' fs'o snachala] - never be afraid to start over
Ετικέτες: Quotes
Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему [sivodnya atlichnyj d'en' chtoby izminit' zhizn' k luchshimu] - Today a great day to change your life for the better
Ετικέτες: Quotes
Лучше будь один чем вместе с кем попало [luchshe but' ad'in chem vm'es't'e s kem papala] - It is better to be alone than with just anyone

Омар Хайям
Ετικέτες: Quotes
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным [vr'em'ya, pat'er'yanae s udavol'stviem, ne schitaitsya pat'er'yanym] - The time lost with pleasure, is not considered lost

(c) Джон Ленон
Ετικέτες: Quotes
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία