Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Ноябрь

Ноябрь - это второй месяц осени и одиннадцатый месяц года. В ноябре многие деревья уже потеряли свои листья. Земля услана сухим желтым ковром из опавших листьев. Основные приметы ноября: Если в ноябре появилась мошкара - к теплой зиме, а сильные похолодания в этом месяце - к суровой зиме.

November is the second month of fall and the eleventh month of year. In November many trees already lost their leaves. The earth is covered by a dry yellow carpet of fallen leaves. Main signs of November: If in November was midges - wait for a warm winter, and strong cold snaps this month - wait for severe winter.

ноябрь
[nayàbr']
многие
[mnogie]
месяц
[mèsits]
земля
[zimlyà]
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία