Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы 7 января

Хорошая примета на Рождество, если в этот день первым в дом входит мужчина. Снег в Рождество — к урожайному году, а если на Рождество оттепель, то весна будет ранняя и тёплая.

Good sign for Christmas if this day a man enters the house the first. Snow on Christmas it will be a bumper-crop year and if for Christmas is thaw, the spring will be early and warm.

мужчина
[musshìna]
весна
[visnà]
хороший
[kharoshij]
входить
[vkhadit`]
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία