Καθηγητές
Uliana Sinko

Uliana Sinko

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Uliana Sinko

Я преподаватель русского языка как иностранного.
Я окончила бакалавриат и магистратуру института русского языка им. А.С.Пушкина по специальности РКИ (2001 - 2007 гг.).
У меня большой опыт в преподавании.
В Москве я работала в гимназии №6, а также в институте русского языка им. Пушкина.
В настоящее время я преподаю русский язык Дании, в школе при русском сообществе, а также даю частные уроки английского и русского языков.
Я буду рада с Вами познакомиться и помочь в изучении русского языка.

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία