Καθηγητές
Aleksandra Rimsha

Aleksandra Rimsha

  • Επαφές:
  • Email: alex.rimsha@gmail.com
  • Skype: munk_1994

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Aleksandra Rimsha

Hi!

I'm a teacher of Russian for foreigners.This summer I will graduate from Herzen university and I work at school as a teacher of Russian language and literature.We can have usual lessons or Skype lessons.I am an outgoing and friendly person who will be glad to teach you.You will discover all things about Russian grammar and you will improve your speaking,reading and listening skills.

Me Skype account – munk_1994
One lesson – 60 minuts – 11$

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία