Καθηγητές
Dr. Elena Begeneva

Dr. Elena Begeneva

  • Επαφές:
  • Email: rusgazeta@mail.ru

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Dr. Elena Begeneva

Elena Begeneva is the Ph.D diploma teacher of Russian. 
Elena Begeneva on "Amazon" 

Мои курсы - описание 

1. Курс эфферентного чтения - легкого, естественного чтения  с листа без помощи словаря (уровень В1-В2) -  описание  

2. Курс аудирования по материалам кино (уровень В1-В2) - описание 

Мои учебники:

"Русская газета к утреннему кофе" (1 Модуль) на "Amazon" 
"Полосатый рейс" (2 Модуль) 
"Раба любви" (2 Модуль)
СПЕЦДОСТУП ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία