Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Китайский фото сет

Китайский фото сет девушки, которая читает... как ремонтировать экскаватор. Учите русский. И удачных Вам фотосетов!

Chinese photoset with girl who reads... how to repair excavator. Learn Russian. And have a good photosets!

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά, Χόμπι

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Клад — это зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен. Согласно 233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, обнаруженный клад делится поровну между человеком нашедшим его и владельцем земли, где он был найден.

The treasure is the money or valuable objects buried in the earth or hidden by a different way which owner is unknown. According to the 233rd article of the Civil code of the Russian Federation, the found treasure is shared equally between a person found him and the owner of land where it has been found.

человек
[chilavèk]
предмет
[pridmet]
между
[mezhdu]
деньги
[dèn'gi]
Ετικέτες: Χόμπι
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία