Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Тверь

Тверь - это город в России, расположенный в Тверской области, на берегах реки Волга. Город был основан в 1135 году. Это крупный промышленный, научный и культурный центр, а также крупный транспортный узел. На территории города расположены более 30 мостов. Тверь — порт пяти морей. Город связан с Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черными морями.

Tver is the city in Russia located in the Tver region on river banks Volga. The city was founded in 1135. It is the large industrial, scientific and cultural center, and also the large transport hub. There are more than 30 bridges in the territory of the city. Tver is a port of five seas. The city is connected with Baltic, White, Caspian, Azov and the Black seas.

центр
[tsentr]
научный
[nauchnyj]
город
[gòrat]
берег
[berek]
городской
[garadskoj]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία