Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Смоленск

Смоленск - это один из древнейших городов России. Смоленск был основан в 863 году. Город расположен в 378 км к юго-западу от Москвы. Он имеет выгодное географическое положение на путях из Москвы в Белоруссию, Прибалтику, страны Центральной и Западной Европы. В Смоленске много парков и скверов для отдыха, кинотеатров и театров, музеев и спортивных клубов.

Smolensk is one of the most ancient cities of Russia. Smolensk was founded in 863. The city is located in 378 km to the southwest from Moscow. It has an advantageous geographical location on the ways from Moscow to Belarus, the Baltics, the countries of Central and Western Europe. There are a lot of parks and squares for rest, movie theaters and theaters, museums and sports clubs in Smolensk .

театр
[t'iatr]
отдых
[òtdykh]
много
[mnogo]
запад
[zapat]
город
[gòrat]
страна
[stranà]
спортивный
[spartivnyj]
Белоруссия
[belorùssiya]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία