Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Цените свои недостатки

Цените свои недостатки они делают вас особенными!
[tsinìti svaì nidastàtki anì dèlayut vas asòbennymi!]
картина
[kartìna]
искусство
[iskusstvo]
фрукт
[frùkt]
бренд
[brèhnt]
башня
[bàshnya]
легенда
[ligènda]
Ετικέτες: Τέχνη, Ψυχαγωγία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Τέχνη, Ψυχαγωγία

В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Ква-Ква-парк в Москве - это аквапарк для детей и их родителей. Здесь есть несколько водных горок (Дикая река, Черная дыра), трамплин Цунами, фонтаны и другие аттракционы и развлечения. На территории аквапарка находится SPA-комплекс, бар и ресторан.

kVA-kVA-park in Moscow is an aquapark for children and their parents. There are several waterslides (The wild river, the Black hole), the Tsunami springboard, fountains and other attractions and entertainments. In the territory of aquapark there is a SPA complex, bar and restaurant.

фонтан
[fantan]
ресторан
[restaran]
несколько
[neskal`ka]
здесь
[sdès']
родители
[raditeli]
находиться
[nakhadit`sya]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία
Русский народ создал самое большое количество сказок и сказочных персонажей по сравнению с другими европейскими народами. Одна из самых популярных сказок - это «Емеля-дурак». В советское время по этой сказке был снят мультфильм. Однако, кроме этой сказки есть и другие очень популярные русские сказки: "Колобок", "Иван Царевич и серый волк", "Морозко" и многие другие.

Russian people have created the most large number of fairy tales and fairy tale characters in comparison with other European peoples. One of the most popular fairy tales is "Emelya-durak". In Soviet period according to this fairy tale the animated film has been shot. However, except this fairy tale there are also other very popular Russian fairy tales: "Kolobok", "Ivan Tsarevich and a gray wolf", "Morozko" and many others.

сказка
[skàska]
серый
[seryj]
народ
[narot]
Ετικέτες: Τέχνη, Literature
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία