Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

20 самых нужных русских слов для иностранцев

20 самых нужных русских слов для иностранцев
20 the most important Russian words for foreigners
№1 Где (Where)
Очень полезное слово, например, когда нужно найти что-то.
This is a very useful word when you need something.

Оно удобное, потому что вместе с ним не обязательно употреблять ещё какой-то глагол, просто прибавляешь к «где»:
где + название места
где + название еды
где + название станции метро и т.д.
Люди сразу понимают, что ты от них хочешь, и помогают.

It is very handy, because you don't need to use any verb with it, you just add to «где»:
где + название места = where + name of place
где + название еды = where + name of food
где + станции метро и т.д. = where + metro station etc.
People easily understand what you want by that, and they help.

Пример: Example:

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία