Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Утром стулья

Цитаты из русских фильмов, которые ты должен знать:
Quotes from Russian movies, that you should know:

"- А можно так: утром стулья, а вечером деньги?
- Можно. Но деньги вперед!"

"-Can we do like: Money in the morning, chairs - in the evening?
-We can. But money first!"

В зависимости от того, что мы хотим получить сначала - товар или деньги, мы говорим: "Утром стулья, вечером деньги" или "Утром деньги, вечером стулья".
Depending on what we would like to receive first - goods or money, we say: "Утром стулья, вечером деньги" (Chairs in the morning, money - in the evening) or "Утром деньги, вечером стулья" (Money in the morning, chairs - in the evening).
Ετικέτες: Απόφθεγμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα

"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein

проблема
[prablèma]
решить
[rishìt']
нельзя
[nel`zya]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία