Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Кенгуру

Не умеешь делать прикольные selfie? Don’t know how to do cool selfies?

Кенгуру даст тебе дельный совет! Kangaroo will give you some practical advice!

Улыбайся! [ulybàksya] - Smile!

Надень очки, будь невозмутим.
Put on glasses, be cool-headed.
невозмутимый [nivazmutìmyj] - cool-headed

Или строй смешные рожи! Or make funny faces!

Принарядись! Dress up!

Если ничего не вышло, фотографируй кеды.
If nothing worked, take pictures of your trainers.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία