Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Грозный

Город Грозный находится на Северном Кавказе (Юг России) и является столицей Чеченской Республики. С 6 апреля 2015 года Грозный является городом воинской славы России. В городе много памятников и мемориалов, а также новых современных зданий. Это крупный и очень красивый город.

The city of Grozny is situated in the North Caucasus (the South of Russia) and is the capital of the Chechen Republic. Since April 6, 2015 Grozny is the city of military glory of Russia. There are a lot of monuments and memorials and also new modern buildings in Grozny. It is a large and very beautiful city.

Где здесь проводят экскурсии по городу?
[g`de zd`es` pravod`yat ehkskursi pa goradu?]
У вас есть путеводитель по городу?
[u vas jest' putivadìtil' pa gòradu]
по утренним улицам города
[pa ùtrinnim ùlitsam gòrada]
городской
[garadskoj]
Я хочу посмотреть город.
[ya khachù pasmatrèt' gòrat]
Как мне добраться до города?
[kak mne dabràtsa da gòrada]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία