Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Челябинск

Челябинск является одним из самых крупных городов России. Челябинск расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, в 1920 км к востоку от Москвы. Челябинск является промышленным, деловым, научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. К тому же здесь много развлекательных центров, театров, музеев и концертных залов.

Chelyabinsk is one of the largest cities of Russia. Chelyabinsk is located in the center of the Eurasia continent, on east side of the Ural Mountains, in 1920 km to the East from Moscow. Chelyabinsk is the industrial, business, scientific, cultural and sports center of South Ural. Besides there are a lot of entertainment centers, theaters, museums and concert halls.

по утренним улицам города
[pa ùtrinnim ùlitsam gòrada]
городской
[garadskoj]
Мне нужна карта города.
[men nuzhnà kàrta gòrada]
город
[gòrat]
Далеко отсюда центр города?
[dal`eko ats`yuda tsentr gorada?]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία