Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

холодный Оймякон

Оймякон - это село в Якутии (Россия), которое считается самым холодным местом в мире. В январе температура здесь -50C. В 1933 году здесь была зафиксирована самая низкая температура -67,7C. С конца мая по конец июля в Оймяконе наблюдаются белые ночи, когда светло круглые сутки. Несмотря на сильные морозы, здесь проживает постоянное население и приезжают туристы со всего мира.

Oimyakon is a village in Yakutia (Russia) which is considered the coldest place in the world. In January temperature here is - 50C. In 1933 the lowest temperature - 67,7C was recorded here. From the end of May till the end of July in Oimyakon the white nights, when it is light around the clock, are observed. Despite hard frosts, resident population lives here and tourists come here from all around the world.

турист
[turist]
сутки
[sutki]
Россия
[rassìya]
конец
[kanets]
когда
[kagda]
здесь
[sdès']
январь
[yinvàr']
холодный
[khalòdnyj]
холодно
[khòladna]
светлый
[svetlyj]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία