Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Чита

Чита́ - это российский город, расположенный в Восточной Сибири. Город назван Читой потому, что расположен на берегу реки Читы. Это административный центр Забайкальского края. Ведущие отрасли промышленности - энергетика и производство продуктов питания. Среди памятников дореволюционного периода: «церковь декабристов» конца XVIII века, многочисленные каменные и деревянные дома купцов-золотопромышленников начала XX века.

Chita is a Russian city located in Eastern Siberia. The city is called Chita because is located on the bank of Chita river. It is an administrative center of Zabaykalsky Krai. The leading industries are energy and production of food. Among monuments of the pre-revolutionary period: "church of Decembrists" of the end of the XVIII century, numerous stone and wooden houses of merchants-gold industry entrepreneurs of the beginning of XX century.

центр
[tsentr]
российский
[rasìjskij]
город
[gòrat]
берег
[berek]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία