Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο



Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Светляки

Светляки — это семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие органов свечения. Семейство светляков насчитывает около 2000 видов. На территории стран бывшего СССР обитает 7 родов и около 20 видов насекомых, которые способные светиться. Семейство включает наземных жуков, ведущих ночной образ жизни. Свечение у светляков служит для коммуникации между особями в брачный период. Своим свечением они могут выражать сигналы "призыва", "отказа" или "согласия".

Fireflies is a family of bugs which characteristic is a presence of bioluminescence organs. The family of fireflies numbers about 2000 species. There are 7 genera and about 20 species of insects that can glow on the territory of the former USSR countries. The family includes land bugs leading a night life. The luminescence of these bugs serves for communication between individuals during mating season. By luminescence they can express signals of "appeal", "refusal" or "consent".

страна
[stranà]
способности
[spasòbnasti]
согласен
[saglasen]
Ετικέτες: Ζώα, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία