Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

День Агафия

Старые русские приметы на 5 февраля. Этот день известен как День Агафия. В этот день люди проверяли запасы хлеба, считая, хватит ли хлеба до нового урожая, не придется ли семье голодать. В течение дня люди также наблюдали за погодой: погода с утра до полудня показывала какая будет первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера предвещает погоду второй половины будущей зимы.

Old Russian folk sayings for February 5th. This day is known as Agafiy's Day. This day people checked bread stocks, considering, whether it would be enough bread till a new crop, whether the family will starve. During the day people also watched the weather: the weather since morning till the forenoon shows what would be the first half of the next winter, and weather from noon till the evening shows the weather of the second half of next winter.

половина
[palavina]
погода
[pagoda]
второй
[vtaròj]
вечер
[vèchir]
февраль
[fivràl']
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
62-градусный мороз в Белоярском районе, Россия

[62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone, Rasija]

62-degree frost in Beloyarsky district, Russia
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία