Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

День Агафия

Старые русские приметы на 5 февраля. Этот день известен как День Агафия. В этот день люди проверяли запасы хлеба, считая, хватит ли хлеба до нового урожая, не придется ли семье голодать. В течение дня люди также наблюдали за погодой: погода с утра до полудня показывала какая будет первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера предвещает погоду второй половины будущей зимы.

Old Russian folk sayings for February 5th. This day is known as Agafiy's Day. This day people checked bread stocks, considering, whether it would be enough bread till a new crop, whether the family will starve. During the day people also watched the weather: the weather since morning till the forenoon shows what would be the first half of the next winter, and weather from noon till the evening shows the weather of the second half of next winter.

половина
[palavina]
погода
[pagoda]
второй
[vtaròj]
вечер
[vèchir]
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία