Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Вишерский заповедник

Вишерский заповедник находится в Пермском крае (Россия), на западном склоне Северного Урала. Заповедник был основан 26 февраля 1991 года. Вишера является крупнейшей рекой заповедника. Её протяжённость по территории заповедника составляет 130 км. В заповеднике обитают 36 видов животных, 155 видов птиц, 12 видов рыб.

The Vishera Nature Reserve is in Perm region (Russia), on the western slope of Northern Urals. The reserve was founded on February 26, 1991. Vishera is the largest river of the reserve. Its lenght across the territory of the reserve is 130 km. 36 animal species, 155 bird species, 12 species of fish live in the reserve.

северный
[severnyj]
западный
[zapadnyj]
животное
[zhivotnoe]
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία