Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Барнаул

Барнаул - это русский город расположенный на Алтае. Город был основан в 1730 году. Сегодня Барнаул является крупным промышленным, культурным, медицинским и учебным центром Сибири. В городе находится много музеев, галерей и театров, памятников архитектуры XVIII—XX веков. В 17 км от города расположен международный аэропорт "Барнаул".

Barnaul is a Russian city located in Altai. The city was founded in 1730. Today Barnaul is a large industrial, cultural, medical and training center of Siberia. There are many museums, galleries and theaters, monuments of architecture of the XVIII—XX centuries in the city. The international airport "Barnaul" is located in 17 km from the city.

центр
[tsentr]
театр
[t'iatr]
сегодня
[sivòdn'a]
памятник
[pamyatnik]
международный
[mezhdunarodnyj]
город
[gòrat]
аэропорт
[aerapòrt]
галерея
[galereya]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία