Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Пустые карманы

Пустые карманы

Ο συντάκτης της εικόνας: www.photoamosova.ru

"Пустые карманы никогда не помешают нам стать теми, кем мы хотим быть. Помешать этому могут только пустые головы и пустые сердца."

"Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that."

© Норманн Пил. Norman Peale

пустой [pustòj] - empty
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Χόμπι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα, Χόμπι

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Клад — это зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен. Согласно 233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, обнаруженный клад делится поровну между человеком нашедшим его и владельцем земли, где он был найден.

The treasure is the money or valuable objects buried in the earth or hidden by a different way which owner is unknown. According to the 233rd article of the Civil code of the Russian Federation, the found treasure is shared equally between a person found him and the owner of land where it has been found.

человек
[chilavèk]
предмет
[pridmet]
между
[mezhdu]
деньги
[dèn'gi]
Ετικέτες: Χόμπι
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Quotes
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία