Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

11 диалог

11 диалог

Ο συντάκτης της εικόνας: Ruspeach

Ваш паспорт, пожалуйста. [vash pàspart pazhàlusta] - Your passport, please.

Το διαβατήριο σας, παρακαλώ.
Su pasaporte, por favor.
Il suo passaporto, per favore.
请,给您的护照!
Ihr Pass, bitte.
Seu passaporte, por favor.
Pasaportunuz lütfen.
Votre passeport, s'il vous plaît.
Váš cestovní pas, prosím.
パスポートをください。

Учи русский с диалогами Ruspeach, это весело!
Learn Russian with Ruspeach Dialogues, it's fun!
www.ruspeach.com/dialogues/

Переведено на 11 языков.
Translated to 11 languages.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ταξίδια, Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία