Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Озеро Эльтон

Знаменитое в России озеро Эльтон находится недалеко от границы с Казахстаном. Это соленое озеро. Кроме того, это самое большое по площади минеральное озеро в Европе и одно из самых минерализованных в мире. Озеро представляет собой впадину между крупными соляными куполами на крайнем севере Прикаспийской низменности. До 1882 года на Эльтоне велась добыча соли.

The well-known lake Elton in Russia is situated near the border with Kazakhstan. This is a salt lake. Besides, this is the biggest in terms of area mineral lake in Europe and one of the most mineralized in the world. The lake represents a basin between large salt domes in Far North of Pricaspian depression. Up until 1882 in Elton salt production was realized.

озеро
[òzira]
соль
[sol']
плавать
[plàvat']
отдыхать
[atdykhàt']
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία