Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Водопад Учар

Водопад Учар находится в Алтае (Россия). Это каскадный водопад, самый большой в этом регионе. Высота падения воды этого водопада составляет 160 метров. Водопад Учар находится на территории алтайского заповедника и открыт для туристов. За вход в заповедную зону взимается сбор в размере 100 рублей. Название Учар переводится с алтайского "Летящий".

The falls Uchar are situated in Altai (Russia). It is cascade falls, the biggest in this region. Height of falling of water of these falls makes 160 meters. The falls Uchar are situated in the territory of Altai Nature Reserve and are open for tourists. The payment for an entrance to a reserved zone is 100 rubles. The name Uchar is translated from Altai "Flying".

турист
[turist]
Россия
[rassìya]
размер
[razmer]
открыт
[atkryt]
высота
[vysatà]
большой
[bal'shòj]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία