Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Водопад Учар

Водопад Учар находится в Алтае (Россия). Это каскадный водопад, самый большой в этом регионе. Высота падения воды этого водопада составляет 160 метров. Водопад Учар находится на территории алтайского заповедника и открыт для туристов. За вход в заповедную зону взимается сбор в размере 100 рублей. Название Учар переводится с алтайского "Летящий".

The falls Uchar are situated in Altai (Russia). It is cascade falls, the biggest in this region. Height of falling of water of these falls makes 160 meters. The falls Uchar are situated in the territory of Altai Nature Reserve and are open for tourists. The payment for an entrance to a reserved zone is 100 rubles. The name Uchar is translated from Altai "Flying".

турист
[turist]
Россия
[rassìya]
размер
[razmer]
открыт
[atkryt]
высота
[vysatà]
большой
[bal'shòj]
вода
[vadà]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này