Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Кто тебя ценит?

Нужно видеть разницу между теми, кто говорит с тобой в своё свободное время, и теми, кто освобождает время, чтобы поговорить с тобой [nùjna vìdit' ràznitsu mèjdu tèmi kto gavarìt s tabòj v svajò svabòdnoje vrèmia i tèmi kto asvabajdàjet vrèmia shtòbi pagavarìt' s tabòj] - You must see a difference between those who speak with you in their free time, and those who make free time to talk to you
чтобы
[chtoby]
время
[vrèm'a]
видеть
[vidit`]
свободный
[svabodnyj]
Ετικέτες: Απόφθεγμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα

"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein

проблема
[prablèma]
решить
[rishìt']
нельзя
[nel`zya]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία