Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кто тебя ценит?

Нужно видеть разницу между теми, кто говорит с тобой в своё свободное время, и теми, кто освобождает время, чтобы поговорить с тобой [nùjna vìdit' ràznitsu mèjdu tèmi kto gavarìt s tabòj v svajò svabòdnoje vrèmia i tèmi kto asvabajdàjet vrèmia shtòbi pagavarìt' s tabòj] - You must see a difference between those who speak with you in their free time, and those who make free time to talk to you

чтобы
[chtoby]
время
[vrèm'a]
видеть
[vidit`]
свободный
[svabodnyj]
говорить
[gavarìt']
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này