You can change this website language: English
Giáo viên
Liliya Kanavskaya

Liliya Kanavskaya

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Liliya Kanavskaya

Dear student, I am sure that you can handle one of the most difficult and beautiful languages and I will help and guide you! Russian for foreigners is one of my major, I know how to make the learning process less tedious and fun!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này