Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Изборск

Изборск - это деревня в Псковской области России, один из древнейших русских городов. Деревня расположена в 30 км к западу от Пскова, на берегу Городищенского озера. В настоящее время это популярный туристический центр, а также государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Самые известные достопримечательности Изборска - это Изборская крепость, Никольский собор, а также водные источники "Словенские ключи".

Izborsk is a village in Pskov region of Russia, one of the most ancient Russian cities. The village is located in 30 km to the West from Pskov, on a сoast of Gorodishchensky lake. Now it is a popular tourist center, and also a state historical, cultural and natural reserve. The most known sights of Izborsk is an Izborsky fortress, St. Nicholas Cathedral, and also water sources "Slovenian keys".

центр
[tsentr]
собор
[sabor]
популярный
[papulyarnyj]
музей
[muzej]
историк
[istorik]
деревня
[direvnya]
город
[gòrat]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία