Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Курорт "Старая Русса"

Курорт "Старая Русса" находится в городе Старая Русса Новгородской области (Россия). Он был основан в 1828 году и считается одним из старейших курортов центральной России. Лечение здесь проводится главным образом минеральными водами и лечебной грязью. На территории курорта находится 8 целебных минеральных источников.

The resort of "Staraya Russa" is situated in the city of Staraya Russa of the Novgorod region (Russia). It was founded in 1828 andit is considered one of the oldest resorts of the central Russia. Treatment is carried out mainly by mineral waters and therapeutic mud here. There are 8 curative mineral sources in the territory of the resort.

Россия
[rassìya]
город
[gòrat]
центральный
[tsentral`nyj]
находиться
[nakhadit`sya]
главный
[glàvnyj]
городской
[garadskoj]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία